Grundprincipperne

Gestaltterapi er en psykoterapi som…

– tager udgangspunkt i her og nu
– fokuserer på virkeligheden som du oplever den
– skaber forandring indefra – i dit eget tempo

Hvad det går ud på:

  • Støtter dig i at være opmærksom på, hvad du oplever og hvordan du handler.
  • Giver dig derigennem selvforståelse – og en bevidsthed om, at ændringer er mulige hvis du vil.
  • Hjælper dig med at få levende og umiddelbar kontakt til dine egne personlige oplevelser, frem for kun at tale om dem.
  • Letter integrationsprocessen, hvor du tager nye sider af dig selv til dig.
  • Gør dig dermed i stand til at fortsætte din personlige vækst på egen hånd, hvad der fører til en mere autentisk og livfuld tilværelse.

Terapien opfordrer dig til, fuldt ud at opleve og anerkende nuet frem for at bruge unødig energi på at begræde fortiden.

Men hvis fortiden skaber problemer for dig i nutiden, opfordres du til at “bringe din historie med herind” – at gøre fortidens billeder, holdninger og adfærd så nærværende som muligt, for at få et afklaret forhold til den. Det er paradoksalt nok aldrig for sent at ændre din oplevelse af historien.

Når dine behov eller følelser ikke har haft lov til eller mulighed for at udfolde sig fuldt ud, forstyrrer de din oplevelse af nutiden i form af uafsluttede situationer. Det kan f.eks. være vrede, som i dag måske gemmer dig bag skyldfølelser. Ved at blive bevidst om og gennemarbejde sådanne temaer frigøres energi til at leve her og nu.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail