Meditation

Meditation kan være mange forskellige ting, herunder guidede meditationer og visualiseringer, meditation på et mantra eller stille meditation. Og der kan være flere formål med at meditere, såsom

  • Selvberoligelse, for at få mere ro i sindet og undgå stress eller andre ubehagelige tilstande
  • Selvudforskning, for at fordybe sig i sindet og dermed blive mere afklaret og opnå en højere grad af integration
  • Selvbefrielse, for at opnå et højere bevidsthedsniveau og dermed transcendere den normale jeg-bevidsthed

Jeg har i mange år praktiseret mindfulness-meditation – som er en af de kendteste arter af stille meditation – og har en daglig meditationspraksis. Mindfulness-meditation foregår ved at man, ofte efter nogle indledende krops- eller åndedrætsøvelser, tilstræber en indre tilstand af neutral iagttagelse, hvor alt hvad der viser sig i sindet modtages med venlig opmærksomhed og derpå slippes igen. Herunder gælder det om, hverken at ville holde fast i noget eller prøve at slippe af med noget, men om at lade alt være som det er – uanset om det er tanker, følelser, kropssansninger eller syns- og lydindtryk.

Denne meditationsform har en dokumenteret positiv effekt på psykiske problemer såsom stress, depression, angst og posttraumatisk stress. Den kan også have en gavnlig virkning på fysiske lidelser såsom kroniske smerter eller for højt blodtryk, og forsøgsresultater viser, at meditation har en påviselig indvirkning på hjernens struktur – navnlig i de områder af hjernen der har at gøre med f.eks. selvopmærksomhed, medfølelse og refleksion – efter blot et otte ugers-program.

I forlængelse af min egen praksis har jeg gennemført en 2-årig uddannelse til mindfulness-instruktør ved Skolen for Anvendt Meditation, og holder jævnligt meditationsaftner og -kurser i København.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail